Szkoła

Dlaczego My?

Oferujemy:

  • ograniczoną liczbę uczniów w szkole i w poszczególnych klasach;
  • doskonale wykształconą kadrę nauczycieli z pasją;
    stały kontakt z rodzicami oraz wsparcie dzięki prowadzonym cyklicznie w szkole kursom
    Montessori;
  • brak dzwonków, dwujęzyczną świetlicę czynną od 7:30 do 16:30;
  • Język angielski, język hiszpański, język niemiecki

Zadajemy sobie trud :
W odnalezieniu naturalnego potencjału dziecka
Pielęgnujemy zainteresowania dzieci
Tworzymy atmosferę szacunku i bezpieczeństwa
Szanujemy wybory dziecka
Dzieci czują się u nas bezpiecznie jak w domu
Wierzymy, że :
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest budowanie wewnętrznej dyscypliny dziecka niż
narzucanie dyscypliny z zewnątrz.
Być może wchodząc do naszej szkoły odniosą Państwo wrażenie, iż nasi uczniowie są mało
zdyscyplinowani .
W obecności dorosłych są zapewne nieco głośniejsi niż ich koledzy w innych szkołach.
Ruch i dźwięk są naturalne dla dzieci.
Nasi uczniowie nie zmieniają swojego zachowania niezależnie od tego czy nauczyciel ich
widzi czy nie. Budowanie samodyscypliny jest procesem dłuższym, jednak jego owoce są
nieporównywalne.
Uważamy, że :
skuteczną metodą wychowawczą jest uświadomienie dzieciom naturalnych konsekwencji ich
postępowania oraz skutków, jakie ono przynosi innym osobom.
Szanujemy wybory dziecka, staramy się, aby czuły się w naszej szkole bezpiecznie.

Zadajemy sobie trud w odnalezieniu natu- ralnego potencjału dziecka
Pielęgnujemy zainteresowania dzieci