Kadra

UCZYMY-  INSPIRUJEMY -POTRAFIMY SŁUCHAĆ -ZNAMY SWOICH UCZNIÓW -MOTYWUJEMY- PO PROSTU JESTEŚMY…

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Zakrzewska
 • nauczyciel: edukacji wczesnoszkolnej , plastyki i techniki
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.
 • Wykształcenie: Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi – Dyplom Ukończenia Doskonalącego Kursu Pedagogiki Marii Montessori w Zakresie Edukacji Wieku Dziecięcego
  Uczestnictwo w projekcie pt: Edukacja Montessori w Bawarii we współpracy z Akademią Montessori BIBERKORFundacja „Daj mi czas” w Warszawie.

– Ukończenie kursu pt. Pedagogika Marii Montessori – Kurs Wprowadzający –cz. 1 i 2

 • Ulubiony cytat: „Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.” – Heraklit

z Efezu

 • Imię i nazwisko: Joanna Blatkiewicz
 • nauczyciel: edukacji wczesnoszkolnej.
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.
 • Wykształcenie: Studia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja

i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościąi pedagogika wczesnej edukacji.

Propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie I stopnia z Programu Językowego Makaton

 • Ulubiony cytat: „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć.” Albert Einstein
 • Imię i nazwisko: Marzena Jezierska
 • nauczyciel: religii i etyki
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
 • Wykształcenie: Studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, obecnie w trakcie podyplomowych studiów na Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem zintegrowanym.
 • Ulubiony cytat: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – Antoine de Saint-Exupery
 • Imię i nazwisko: Joanna Krygier
 • nauczyciel: j. polskiego
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
 • Wykształcenie: pedagogika w specjalności: pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacja: nauczycielska, specjalność dodatkowa: pedagogika przedszkolna.
 • mgr filologii polskiej w specjalności: nauczycielska.

Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole).

Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji szkolnej (klasy 3-6 szkoły podstawowej).

 • Ulubiony cytat: „Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”. – M. Twain.
 • Imię i nazwisko: Oskar Kaczmarczyk
 • nauczyciel: wychowania fizycznego
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta.
 • Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  Kierunek
  Wychowanie fizyczne,
  Instruktor samoobrony,
  Instruktor pływania,
  Instruktor gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
  Instruktor ratownictwa wodnego
 • Ulubiony cytat: „W drodze na szczyt nie ma drogi na skróty” ,
  „Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych”
 • Imię i nazwisko: Jacek Gigoła 
 • nauczyciel: matematyki, fizyki, chemii
Szachista
 • Imię i nazwisko: Joanna Kulisch
 • nauczyciel: wychowania fizycznego
 • Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
 • Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu;
  Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim;
  W specjalności: NAUCZYCIELSKIEJ Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ
  Studia podyplomowe:
  Studia podyplomowe WOM Gorzów kierunek – Oligofrenopedagogika
  Dodatkowe uprawnienia:
  -instruktor pływania
  – ratownik WORR
  – uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych
 • Ulubiony cytat: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch, ćwicz na wf-ie będziesz Zuch”.
  Szczęście nie przychodzi z zewnątrz, zależy od tego, co jest w nas samych.
  Dole Carnegie