Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” założone zostało w 2009 roku z inicjatywy ruchu   społecznego mieszkańców dzielnicy Zieleniec oraz mieszkańców  gminy Deszczno . Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest prowadzenie placówek edukacyjnych:
 
Przedszkola Niepublicznego „Dziecięcy Raj”

Oraz

Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessori w Gorzowie Wielkopolskim

 

Ponadto celami Stowarzyszenia jest:
  • wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej , sportowej i oświatowej dzieci i młodzieży
  • wspieranie i inicjowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
  • wspieranie i inicjowanie zajęć w zakresie działalności kulturalnooświatowej
  • wspieranie rozwoju dzielnicy Zieleniec
  • szerzenie wiedzy o pedagogice Marii Montessori, w tym organizacja kursów, szkoleń i wykładów dla rodziców i nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych
  • działalność edukacyjna i opiekuńcza na rzecz dzieci z niepełnosprawnością